Registraties :
GZ.psycholoog, BIG-reg.49050143025
AGB-code praktijk: 94-(0) 55448
AGB-code persoon: 94-000335

Lidmaatschappen;
Nederlandse vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP)
Nederlandse vereniging van GZ-psychologen (NVGZP)
Ned. Ver. v. Pesso-psychotherapie.

Klachtenregeling:
Bij serieuze klachten over mijn functioneren is het altijd het beste deze eerst met mij te bespreken. Wanneer we er samen niet uit komen kunt u zich vervoegen bij een van de de klachtencommissies van de bovengenoemde beroepsverenigingen.

Kwaliteit en ROM:
Het is voor psychologen verplicht om op gezette tijden de effectiviteit van de zorg te meten. Dit gebeurt via vragenlijsten die u als cliënt af en toe moet invullen ( de zogenaamde Routine Outcome Monitoring, ‘ROM’).
In een ‘kwaliteitsstatuut’ is vastgelegd hoe de zorg georganiseerd is, hier in te zien.
De beste garantie voor de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd in de lidmaatschappen (zie boven).

HOME